معنی کلمه آزینه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آزینه . [ ن َ / ن ِ ] (اِ) رجوع به آژینه شود.