معنی کلمه زبازاة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زبازاة. [ زَ ] (ع ص ) زن کوتاه بالا. (منتهی الارب ) (تاج العروس ) (ناظم الاطباء). لغتی است در زبازا. رجوع به ماده ٔ فوق شود.