معنی کلمه مرغزار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مرغزار. [ م َ ] (اِخ ) نام یکی از ایستگاههای راه آهن بین اهواز و بندر امام خمینی (شاهپور سابق ) از بخش مرکزی شهرستان اهواز. این ایستگاه در 31هزارگزی شمال باختری بندر امام خمینی واقع و ساکنین آن فقط کارمندان راه آهن هستند.