معنی کلمه کیومرث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کیومرث . [ ک َ م َ ] (اِخ ) ابن کیکاوس . از ملوک بادوسبان (متوفی به سال 963 هَ . ق .). رجوع به بادوسبان شود.