معنی کلمه تنهاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تنهاء. [ ت َ ] (ع اِ) جای منتهی شدن آب رودبار از کرانه . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). تنهاة. (اقرب الموارد).