معنی کلمه ضیقة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضیقة. [ ق َ ] (اِخ ) راهی است بین طائف و حنین . (منتهی الارب ). زمینی است بین طائف و حنین . (منتخب اللغات ).