معنی کلمه لاهوری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاهوری . (اِخ ) امام الدین صاحب تصریح در شرح تشریح الافلاک بهاءالدین العاملی . (معجم المطبوعات ج 2).