معنی کلمه دیژک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دیژک . [ ژَ ] (ص ) خاکستری رنگ . (ناظم الاطباء).