معنی کلمه کینگستون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کینگستون . [ تُن ْ ] (اِخ ) شهرو بندری است در ایالت انتاریوی کانادا و بر کنار شط«سن لوران » واقع است و 59000 تن سکنه و مدرسه ٔ نظام و دانشگاه دارد. در این شهر صنایع نساجی و آلومینیوم رواج دارد. (از لاروس ).