معنی کلمه دیزج علیقلی بی.. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دیزج علیقلی بیگ . [ زَ ع َ ق ُب ِ ی ْ ] (اِخ ) دهی است از بخش سراسکند شهرستان تبریز با 658 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).