معنی کلمه شالومال امیری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شالومال امیری . [ اَ ] (اِخ ) نام یکی از طوایف هفت لنگ بختیاری که در مال امیر سوسن سکنی دارند. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 74).