معنی کلمه راماشاه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
راماشاه . (اِخ ) از قراء مرو شاهجان است . (از معجم البلدان ج 4).