معنی کلمه ساغرجی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ساغرجی . [ غ َ ] (اِخ ) محمودبن احمدبن فرج ساغرجی مکنی به ابوالمحامد شیخ الاسلام سمرقند و مردی فاضل و عارف بود. تولد وی بسال 480 هَ . ق . بوده است . رجوع به انساب سمعانی شود.