معنی کلمه کیلوولت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کیلوولت . [ ل ُ وُل ْ ] (فرانسوی ، اِ مرکب ) (اصطلاح فیزیک ) واحد نیروی الکتریکی یا اختلاف پتانسیل (درجه ٔ قدرت ) معادل هزار ولت . (فرهنگ فارسی معین ).