معنی کلمه مرشفة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مرشفة. [ م ِ ش َ ف َ ](ع اِ) رکو که سر قلم بدان پاک کنند. (یادداشت مرحوم دهخدا). فراعة. (السامی فی الاسامی چ عکسی ص 42).