معنی کلمه صباحی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صباحی . [ ص َب ْ با ] (اِخ ) احمدبن حسین بن هارون صباحی مکنی به ابوبکر. وی از قبیله ٔ صباح است از بنی سهم . (الانساب سمعانی ص 349 ورق الف ).