معنی کلمه ضیغم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضیغم . [ ض َ غ َ ] (ع اِ) شیر بیشه . (منتهی الارب ). شیر. اسد. شیر قوی . شیر درنده . (منتخب اللغات ). شیر گزنده . (دهار). ج ، ضیاغم : کس را بجهان چون پسر تو پسری نیست آهوبچه کی باشد چون بچه ٔ ضیغم . فرخی . وز خلق یکی بسان میش است پرخیر و یکی به شرّ ضیغم . ناصرخسرو. نیروده توست ناف خرچنگ عشرتگه تو دهان ضیغم . خاقانی . به اقبال تو از سگی برنتابم که طبع هنر کم ز ضیغم ندارم . خاقانی . پادشاه وحوش از آن باشد که بخود کار خود کند ضیغم . ابن یمین .

(ص ) گزنده . (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ).