معنی کلمه تنکیظ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تنکیظ. [ ت َ ] (ع مص ) شتابانیدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).