معنی کلمه مرسه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مرسه . [ م َ س َ ] (اِ)مرطییوس . (آثارالباقیه ). مارس . رجوع به مارس شود.