معنی کلمه ضیع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضیع. [ ی َ ] (ع اِ) ج ِ ضیعة. (منتهی الارب ).