معنی کلمه آزرمها در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آزرمها. [ زَ ] (اِ) حُرُم . (دهار).