معنی کلمه بغراو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بغراو. [ ب ُ ] (ع اِ) همهمه و غوغا و بانگ و فریاد. (ناظم الاطباء).