معنی کلمه خید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خید. (اِ) خوید. غله و دانه ٔ نرسیده . (از منتهی الارب ) : رویش میان حله ٔ سبز اندرون پدید چون لاله برگ تازه شکفته میان خید. عماره مروزی .

گیاه سبز. (منتهی الارب ). خوید. رجوع به خوید شود.