معنی کلمه کیفه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کیفه . [ ک َ / ک ِ ف َ / ف ِ ] (اِ) کف دست . (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس ).