معنی کلمه دیرالتجلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دیرالتجلی . [ دَ رُت ْ ت َ ج َل ْ لی ] (اِخ ) آن را دیرالطور نیز گویند زیرا بر روی کوه طور واقع است و تجلی گویند بدانجهت که حضرت عیسی (ع ) بر حواریان خود در این مکان تجلی نمود. (از معجم البلدان ).