معنی کلمه یزدخاست در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یزدخاست . [ ی َ ] (اِخ ) یزدخواست . رجوع به یزدخواست و فهرست جغرافیای غرب ایران شود.