معنی کلمه لاادریه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاادریه . [ اَ ری ی َ ] (اِخ ) فرقه ای از سوفسطائیه ٔ قائلین به توقف در وجود هر چیز و علم به هر چیز. جرجانی گوید: هم الذین ینکرون العلم بثبوت شی ٔو لاثبوته و یزعمون انه شاک و شاک فی انه شاک و هلم جرا. (تعریفات ). گروهی هستند از فرقه ٔ سوفسطائیة و شرح آن در ضمن معنی سوفسطائیة بیاید انشأاﷲ تعالی . (کشاف اصطلاحات الفنون ). شکاکین . (دُزی ). مرتابین .