معنی کلمه ظرافون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظرافون . [ ظُرْ را ] (ع ص ، اِ) ج ِ ظُرّاف .