معنی کلمه کیشت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کیشت .(اِ) کوره مز و شیر مخلوط با دوغ . (ناظم الاطباء) (ازاشتینگاس ).

گورماست . (ناظم الاطباء).