معنی کلمه صابی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صابی . (اِخ ) محسن بن ابراهیم بن هلال ، مکنی به ابی علی . رجوع به محسن ... شود.