معنی کلمه یزدان سرای در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یزدان سرای . [ ی َ س َ ] (اِ مرکب ) خانه ٔ یزدان . خانه ٔ خدای .

(اِخ ) در شاهنامه این کلمه به معنی رباطی و پرستشگاهی آمده است . (از فرهنگ لغات ولف ) : چنین تا به پیش رباطی رسید سر تیغ دیوار او ناپدید کجا خواندندیش یزدان سرای پرستشگهی بود و فرخنده جای . فردوسی .