معنی کلمه ظرافت کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظرافت کردن . [ ظَ ف َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) تکیﱡس . به تکلف زیرکی نمودن . (منتهی الارب ).