معنی کلمه خالد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خالد. [ ل ِ ] (اِخ ) ابن زیادبن جهور. وی از پدرش روایت دارد. (از لسان المیزان ج 2 ص 376).