معنی کلمه قاضی ارجانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاضی ارجانی . [ اَرْ رَ ] (اِخ ) احمدبن محمدبن حسین ، ملقب به ناصر یا ناصح الدین و مکنی به ابوبکر. رجوع به ابوبکر ناصح الدین و ارجانی ابوبکر شود.