معنی کلمه خوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خوی . [ خ ُ وی ی ] (ع مص ) خالی شدن خانه از اهل خود. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).