معنی کلمه لانگنسالزا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لانگنسالزا. [ گ ِ ] (اِخ ) نام شهری به آلمان (پروس ) بساحل سالزا. دارای 11500 تن سکنه است .