معنی کلمه باب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باب . (ع اِ) از اعلام مردان عربست .

(اِخ ) نام اسب زیادبن ابیه . (منتهی الارب ).