معنی کلمه کیانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کیانه . [ ک َ ن َ / ن ِ ] (ص نسبی ) منسوب به کیان ، یعنی پادشاهی . (ناظم الاطباء).