معنی کلمه علی ملک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی ملک . [ ع َ م َ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش سلدوز، شهرستان ارومیه . ناحیه ای است جلگه و دارای آب و هوای معتدل مالاریائی ، و 307 تن سکنه . آب آن از رود گدارچای تأمین می شود. و محصول آن غلات ، چغندر، توتون ، حبوب و برنج است . اهالی به زراعت و گله داری اشتغال دارند، و صنایع دستی آنان جاجیم بافی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).