معنی کلمه کیاد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کیاد. [ ک َی ْ یا ] (ع ص ) مکار و بسیار حیله گر. (غیاث ) (آنندراج ).