معنی کلمه کیاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کیاب . [ ] (اِخ ) دهی از دهستان وزواء است که در بخش دستجرد شهرستان قم واقع است و 417 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).