معنی کلمه مرجوحیت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مرجوحیت . [ م َ حی ی َ ] (ع مص جعلی ، اِمص ) رجحان . برتری . (ناظم الاطباء). (از مرجوح + یت علامت مصدر جعلی ) مرجوح بودن . رجوع به مرجوح شود.