معنی کلمه دیاصة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دیاصة. [ دَی ْ یا ص َ ] (ع ص ) زن فربه . (از تاج العروس ). زن پر گوشت . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).