معنی کلمه دیاس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دیاس . [ دَی ْ یا ] (ع ص ) مرد خرمن کوب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).