معنی کلمه کویشه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کویشه . [ ک َ ش َ / ش ِ ] (اِ) کویش . (آنندراج ) (فرهنگ فارسی معین ) (ناظم الاطباء). رجوع به کویش شود.