معنی کلمه دیادوخس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دیادوخس .[ خ ُ ] (اِخ ) افلاطونی . رجوع به برقلس دیدوخس شود.