معنی کلمه زایم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زایم . [ ی ِ ] (اِخ ) زائم . رجوع به ابوثابت الزائم شود.