معنی کلمه یزته در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یزته . [ ی َ زَ ت َ ] (اِخ ) صورت ایزد در اوستا از ریشه ٔ یز . (از مزدیسنا و ادب پارسی ص 159). رجوع به ایزد و یزدان شود.