معنی کلمه کویچ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کویچ . [ ک ِ ] (اِ) زالزالک وحشی . (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ولیک (بیشتردر اطراف تهران و همدان مستعمل است ).

زالزالک . (فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به کویج شود.