معنی کلمه ژان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژان . (اِخ ) یا ژان گری . رجوع به گری شود.